کرونا

-کرونا شده مثل بسته معیشتی

دولت میگه:

همه گرفتند.

از هر کی میپرسیم

میگه نگرفتیم


برچسب‌ها: ،

بازدید:

عزاداری

روزی ملا در خانه ای رفت و از صاحبخانه قدری نان خواست دخترکی در خانه بود و گفت : نداریم!

ملا گفت: لیوانی آب بده!

دخترک پاسخ داد: نداریم!

ملا پرسید: مادرت کجاست:

دخترک پاسخ داد : عزاداری رفته است!

ملا گفت: خانه شما با این حال و روزی که دارد باید همه قوم و خویشان به تعزیت به اینجا بیایند نه اینکه شما جایی به عزاداری بروید!


برچسب‌ها: ،

بازدید:

خوب بودن

دو چیز همیشه یاد آدمهاست، دوست خوب و روزهای خوب...

اما یه چیز هرگز از یاد آدمها نمیره...

روزهای خوبی که با دوستای خوب گذشت...


برچسب‌ها: ،

بازدید:

[ ۱ ]